En crash-course kring den växande termen “Big Data”

av | 2021-03-22 | Big data

Big Data, precis som du hör på namnet är det idag det största fenomenet på marknaden. Du har kanske hört att denna teknologi skapar otroligt många jobb och arbetsmöjligheter runt om i världen, eller så är du helt ovetande. Medan många företag betraktar denna teknik som ett stort genombrott, fungerar den som både en utmaning men även möjlighet för utvecklare och experter. Men vad är då egentligen Big Data och hur fungerar det? 

Samtidigt som vissa människor känner till att det är en typ av teknologi, har andra ingen aning om vad det överhuvudtaget är. Begreppet har länge varit en gåta, men nu är generation Y, även kallad millenniegenerationen redo att utnyttja teknologins  potential och fördelar. Termen har funnits sedan 1990-talet men har blivit ett alltmer vanligt uttryck sedan 2009. I synnerhet ikretsar som innehar ett teknikintresse, såsom programmerare. Vi ska nu försöka reda ut den komplexa termen men även kartlägga om det är något som just du kan applicera på din organisation eller verksamhet.

Vad är big data?

Big Data beskrivs oftast som en stor del av ostrukturerad samt strukturerad data, som åtföljer stora svårigheter för bearbetning av data med traditionella metoder. Det kan enkelt beskrivas som en stor mängd data som kan användas på olika sätt. Många tjänster och verktyg som idag används samlar in stora mängder data om sina användare, fenomen eller geografi. Det kan sägas att dess data är som biprodukter, det vill säga värdet som skapas när man använder verktyget. Man kan således kortfattat beskriva Big Data som “stora datamängder”. 

För att göra det komplicerade begreppet så enkelt som möjligt åskådliggör vi det med ett exempel. Ta exempelvis en app som tillhandahåller padeltjänster och möjliggör köp av padelbanor och tider. En sådan applikation a lagrar mycket information, såsom vilka tider som flest människor är intresserade av att spela padel, trots att detta inte är dess huvudsyfte. Den data som lagras har självklart ett stort värde för både ägaren av padelhallen men även för  andra aktörer som rör sig på marknaden.

Tekniken är både möjlig att använda i realtid, men även i efterhand. I många fall sammanställs datan och analyseras i ett senare stadie. Många kända företag använder sig i stor utsträckning av Big Data i syfte att både spara och tjäna pengar. Några av de främsta exemplen är Google, Facebook och Youtube. Dessa företag sparar dagligen miljontals dataprodukter och möjliggör data som används för att avancera och utveckla sina tjänster, men det finns även de fall där företag säljer “datan” om sina användares beteende.

Big Data-konceptet är relativt nytt och har inte utvecklats till den grad att den medför en omfattande förståelse för den allmänna mänskligheten. Dock gör den pågående “hypen” att allt fler blir bekanta med tekniken. I grund och botten är det en samling fakta som både representerar ökande och varierande typer av data (data som samlas in). Experter och förespråkare hänvisar till det som “datafiering”.

En teknologi som är här för att stanna

Lagringscenter

Under de senaste åren har allt fler verksamheter utvecklat bättre system för att enklare spara stora mängder data. En av de främsta aktörerna inom Big Data är AWS (Amazon Web Services), som utvecklat en mängd verktyg och lösningar för att lagra användares beteendemönster. Deras lösningar gör det komplicerade arbetet med de stora datamängderna mycket simplare och hjälper till att framställa mer, samt bättre, information från deras data. Med årens gång har också allt bättre hårddiskar där vi kan lagra mer data utvecklats. Detta har resulterat i gynnsammare verktyg, system och tjänster anpassade till de stora affärsmöjligheterna som många företag ser i samband med utvecklingen. I och med att företagen ser en möjlighet att öka sin omsättning,samtidigt som användarna får en bättre upplevelse, mynnar det hela ut i en win-win situation och det är just därför Big Data-konceptet ser ut att vara här för att stanna.

Källor: 

https://datafloq.com/read/everything-you-need-to-know-about-big-data-2020/8213

Bildkällor: 

https://unsplash.com/photos/JKUTrJ4vK00 Luke Chesser 

https://unsplash.com/photos/hpjSkU2UYSU Carlos Muza

https://unsplash.com/photos/klWUhr-wPJ8 Imgix  

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif