Vad är “The Game Theory” och varför är det viktigt?

av | 2021-04-05 | Ekonomi

Har du precis som mig, hört talas om termen “Game Theory” när den kastats runt i olika sammanhang och berömts för dess viktiga betydelse, men ändå inte haft en aning om vad det egentligen betytt? Oroa dig inte! Efter att du läst denna artikeln behöver du inte längre känna dig aningslös.

Vad är det för något?

I huvudsak modellerar “Game Theory” den strategiska interaktionen mellan två eller flera spelare i en situation som innehåller fastställda regler och resultat. Min favoritdemonstration av teorin kommer från “Kognity Online Textbook”s, och bär namnet fångarnas dilemma, vilket inkluderar som man hör på namnet, två brottslingar.

John Forbes Nash Jr

Innan spelteorin introducerades av John Forbes Nash Jr., förlitade man sig, ekonomiskt sett, på en tidigare teori som Adam Smith presenterat. Teorin utgick ifrån uppfattningen att alla som agerar i hans eller hennes eget intresse kommer att resultera i det mest effektiva resultatet för marknaden. Det kommande exemplet illustrerar dock att detta inte alltid är den bästa beslutsstrategin.

Föreställ dig att två fångar som misstänks ha begått ett brott tillsammans förhörs i två separata rum. De presenteras med följande alternativ som visas i bilden nedan. Om de båda förnekar brott får de båda fem års fängelsestid. Om fånge A erkänner, medans B nekar, får fånge A 2 år, medans fånge B får 25 år. Om båda erkänner kommer de båda att få tio år.

Fångarnas dilemma

Om de enbart agerar i eget intresse skulle det innebära att vardera part bekänner brott i hopp om att få 2 års fängelsestraff, men om de båda gör det får de istället ett mycket sämre resultat. Detta sätter fångarna i en mycket svår situation eftersom de måste förutse varandras handlingar.

Denna motsättning till Adam Smiths teori är ett monumentalt steg i ekonomin och resulterade till och med i att John Forbes Nash Jr. vann ett nobelpris.

Varför är detta viktigt?

Okej, varför är detta så viktigt att veta för den faktiska världsekonomin? Tänktillbaka på exemplet ovan, fångarnas dilemma, men ersätt istället fångarna med ett oligopol (en marknad där det endast finns ett fåtal aktörer/säljare) som ölproducenterna Heineken, Grolsch och Bavaria. Eftersom dessa företag upplever en gemensam efterfrågan har priserna en avgörande roll på varje företags intäkter. Om exempelvis Heineken sänker sina priser och de andra företagen inte gör det, kommer det förmodligen att gynna Heineken mycket. Men om de andra företagen misstänker att Heineken kommer att göra en prissänkning så de också sänker sina priser kommer alla företag att påverkas på samma sätt som om de alla hade hållit ett högre pris, om inte sämre. Detta uppmuntrar till eventuellt samarbete mellan företag, då de tillsammans kan arbeta för att stimulera pris och produktion. Just en sådan incident med dessa 3 ölföretag skedde under 1990-talet. Detta är dock olagligt i de flesta länder och ölbolagen fick en böter på 273,7 miljoner euro för “prize-fixing” 2007. Hade detta istället varit lagligt hade marknader med få aktörer kunnat korrigera priset och sätta helt orimliga priser på sina produkter eftersom att det inte finns någon annan stans att köpa. Här kommer vi återigen in på begreppet utbud och efterfrågan.

Även om sådana fall av uttryckligt samarbete ofta kan upptäckas och bestraffas, är tyst samverkan mycket svårare att spåra. Detta hänvisar till tendensen för företag att följa varandra i sina prissättningsbeslut utan något formellt avtal om att göra det. Denna form av samverkan sker ständigt och är ett mycket viktigt koncept att vara medveten om som ung entreprenör eller affärsperson.

Källa:  Kognity Online Textbooks https://kognity.com/

Bildkällor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/John_Forbes_Nash%2C_Jr._by_Peter_Badge.jpg

https://unsplash.com/photos/nCxCBnK6UKQ Stella de Smit

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif