“Gamestop-fenomenet”

av | 2021-03-24 | Finans

Gamestop-aktien har sedan en dryg månad tillbaka svängt kraftigt på börsen, vilket gör den otroligt intressant att analysera. Rusning, ras och sedan rusning igen – vad är det som händer? Det är tydligt att det råder en stor turbulens kring Gamestop-aktien som har skakat om Wall Street och orsakat enorma förluster för en rad hedgefonder. Vad är den bakomliggande orsaken till detta? Vem går vinnande ur striden? Sist men inte minst, är detta ett återkommande fenomen vi kommer att mötas av på börsen i framtiden? Allt detta skall redas ut i denna artikel. 

Vi tar det från början. Gamestop är en av världens största återförsäljare av datorspel, men som det på senare tid, med anledning av övergången till online-spel, har gått allt sämre för. Gamestop-aktien har således successivt sjunkit i värde vilket ju regleras efter utbud och efterfrågan på börsen. Detta har lett till att olika aktörer på finansmarknaden, hedgefondbolag i detta fall, har gått in och blankat dessa aktier, i syfte att tjäna pengar på den fallande kursen. Att blanka innebär att man lånar aktier på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Därefter säljer man aktien och hoppas på att den sjunker i värde, för att i framtiden kunna köpa tillbaka den till ett lägre pris. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset blir därmed vinsten. Om aktien däremot skulle öka i värde under den tid man har aktien utlånad, blir återköpspriset dyrare än försäljningspriset och man går med förlust eftersom man är förbunden att köpa tillbaka aktien. Det är precis detta som har hänt i fallet med Gamestop-aktien och hedgefonderna, som har gått med stora förluster.

Att Gamestop-aktien under denna period rusat med flera 100 procent orsakades av stor aktivitet på en relativt ny social nyhetssida, vid namn Reddit. Där gick en stor grupp på över två miljoner aktiesparare ihop via olika forum och beslutade sig för att helt enkelt börja tokköpa aktier i Gamestop. Efterfrågan ökade då drastiskt och aktien rusade i värde som resultat av det ökade köptrycket. Detta innebar att hedgefonderna tvingades köpa tillbaka de aktier de hade blankat, till ett högre pris än förväntat, vilket utmynnade i en svidande förlust.

Grundarna, dvs aktiespararna som gick samman via Reddit, gick dock med dubbel vinst. De tjänade först och främst stora summor på uppgången av Gamestop-aktien samtidigt som de gav hedgefonderna och Wall Street en riktig käftsmäll. Detta eftersom många på senare tid ansett att hedgefonder och andra stora företag har blankat i alldeles för stor utsträckning och således blivit anklagade för att ha förstört förhållandena på aktiemarknaden.

Följaktligen är detta ett fenomen som visar på en stark ståndpunkt och vilja till förändring inom aktiemarknaden och att liknande företeelser kommer att uppstå i framtiden råder det ingen tvekan om. Den yngre generationen har genom sitt användande av sociala medier helt lyckats revolutionera handeln på börsen, vilket säkerligen kommer att ha en betydande påverkan på framtidens sätt att hantera aktiehandel. Detta är därmed något vi måste vara uppmärksamma på, inte minst småspararna, för att undvika omfattande ekonomiska förluster. Hur det går för Gamestop-aktien ligger nu i framtidens händer.

Källor:

https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/ekonomi/gamestop 21/03/2021

https://www.google.se/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2021/01/30/business/gamestop-reddit-rebellion-explained/index.html 23/03/2021

Bildkällor:

https://unsplash.com/photos/HASoyURgPMY MayoFi

https://unsplash.com/photos/CQFT1j8Ig30 Dimitris Chapsoulas

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif