Hur påverkar AI våra företag?

av | 2022-05-03 | Artificiell intelligens

Definitionen av AI är väldigt bred men kan enkelt förklaras i vilken mån ett datorprogram efterliknar mänskligt beteende, med målet att lösa problem bättre och snabbare än vad vi gör. AI har blivit alltmer relevant på sistone för företag och har visat sig vara till stor nytta om det tillämpas och implementeras rätt. Men hur använder sig då företag av denna teknik på ett fördelaktigt sätt? Jo, Diego Pindeda från “The Start Up” och Lilach Bullock från “Forbes” ger båda nedan en intressant uppfattning om vad de anser är de vanligaste och mest effektiva tillämpningarna av artificiell intelligens inom affärer:

Automatiserad rekrytering: 

Denna specifika applikation använder maskininlärning, som refererar till algoritmer som analyserar stora mängder data, identifierar mönster och förutsäger resultat. Dessa algoritmer lärs sedan ut och används för att hjälpa företag i deras rekryteringsprocess. Exempel på processer som automatiseras är läsning av CV och spårning av sökande, vilket leder till att företagen både sparar tid och pengar samt säkerställer att de värvar de bästa kandidaterna för jobbet. Enligt tidningen Forbes förutspås AI ersätta hela 16% av HR-jobben under det kommande decenniet!

Bidra med ökad information till beslutsfattarna: 

Företag har tillgång till enorma mängder osorterad data, med hjälp av artificiell intelligens kan denna data omvandlas till mönster, trender och insikter som tidigare varit otillgängliga. Detta skapar en djupare förståelse kring företagets marknad och kunder, vilket spelar en avgörande roll i beslutsfattandet. Dessa beslut kan innefatta allt mellan vilken produkt som ska produceras, vilket pris den ska säljas för eller vilken stad företaget ska expandera till. Således är utnyttjandet av data i kombination med artificiell intelligens ett viktigt och fördelaktigt mål för många företag.

Effektiv marknadsföring

AI har dessutom möjliggjort för ”Predictive Marketing”, dvs förutsägbar marknadsföring, där man kan analysera kunddata och förstå olika köpbeteende. Detta leder till att AI dessutom kan skapa personliga chatt och e-postmeddelanden för varje enskild kund, inriktade på det innehåll som är mest relevant för just dem. Denna funktion används idag redan flitigt av många företag, för att säkerställa att deras marknadsföring är så effektiv som möjligt.

Cybersäkerhet

En annan vanlig tillämpning av AI i företag är att använda sig av självjusterings- och inlärningsaspekterna av maskininlärning för att skapa en effektivare teknik för att i sin tur identifiera bedrägerier och dataintrång. Företag är väl medvetna om vikten av att skydda sina kunders kontaktuppgifter och tar här stor hjälp av AI. Viktigt att notera är dock att AI även är tillgängligt för grundarna till olika cyberattacker vilket innebär att detta kan vara både positivt och negativt beroende på vilken situation AI används i.

Trots att AI inte fullt ut ersätter de tidigare befintliga metoderna för att uppnå de ovannämnda målen, är det dock väldigt användbart för att förbättra och sänka kostnaderna för dessa metoder. En av de största utmaningarna för många företag är att införa och realisera AI på arbetsplatsen, men när tekniken successivt blir bättre och mer avancerad kommer den spridas i högre utsträckning och fler företag kommer kunna dra nytta av AI:s värde och stora potential. 

Källor:

https://medium.com/swlh/the-impact-of-ai-in-business-a14d8e98b7b9#:~:text=So%2C%20implementing%20AI%20automation%20in,need%20to%20oversee%20certain%20tasks.&text=As%20time%20goes%20by%2C%20however,affordable%2C%20even%20for%20smaller%20companies.

https://www.forbes.com/sites/lilachbullock/2019/02/25/the-top-6-ways-that-artificial-intelligence-will-affect-your-business-in-the-near-future/?sh=3c5cabc21966

Bildkälla:

https://unsplash.com/photos/tGBXiHcPKrM Markus Winkler

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif