Definitionen av AI är väldigt bred men kan enkelt förklaras i vilken mån ett datorprogram efterliknar mänskligt...

läs mer