Är Universal Basic Income lösningen på världens fattigdom?

av | 2022-05-02 | Ekonomi

Universal Basic Income (UBI) eller medborgarlön på svenska är en omdiskuterad fråga som under de senaste åren florerat på internet. Detta är ett koncept som innebär att staten regelbundet betalar ut en summa pengar till alla vuxna medborgare som ska täcka grundbehoven enligt “lika till alla” principen, utan krav på motprestation. Detta är således ett förslag på ett nytt slags välfärdssystem som skulle innebära en grundtrygghet för landets alla medborgare. Men hur skulle samhället egentligen utforma sig om staten hjälpte till att täcka alla medborgares levnadskostnader?  

Detta är en väldigt komplex fråga där det i nuläget inte finns något konkret svar, utan det behövs mer forskning och undersökningar för att dra en säker slutsats. Men detta gör inte diskussionen mindre intressant och aspekterna att resonera utifrån är många. I Kanada genomfördes en studie på detta som gav intressanta resultat. Endast 1% av alla personer i studien slutade att arbeta och den absoluta majoriteten angav att de fick mer tid över till att börja studera och därmed söka mer kvalificerade jobb, vilket påverkar samhället positivt på lång sikt. Detta kan jämföras med dagens system i Sverige där arbetsförmedlingen kräver att de arbetslösa söker flertalet jobb samt accepterar vilket jobb som helst, utan hänsyn till lön eller arbetsvillkor, detta till synes enbart för att förbättra statistiken. Finansiering av medborgarlönen ska ske genom omfördelningar i välfärdssystem där många krångliga, byråkratiska och ineffektiva bidrag och socialförsäkringar ersätts med denna mer generella lösning.

Medborgarlön skulle således, likt resultaten i Kanada visade, möjliggöra för de drabbade individerna att utbilda sig, starta ett företag eller söka mer kvalificerade jobb. På sikt skulle detta även leda till att landets bruttonationalprodukt ökar då fler skulle ha möjlighet att spendera pengar och efterfrågan på marknaden därmed öka. 

I teorin låter detta väldigt bra, men en omtvistad fråga är då om någon fortfarande skulle fortsätta med de tunga, tråkiga och olönsamma jobben som trots allt är nödvändiga för samhällets överlevnad? Här finns inget tydligt svar, men vad som är värt att påpeka är att enligt ytterligare en studie, så skulle varje dollar som går till en lågavlönad arbetare addera upp till 1,21 dollar till den nationella ekonomin. Om denna dollar istället går till höginkomsttagare skulle den endast generera i 0,39 cents till den nationella ekonomin, vilket är en tanke värd att fundera lite extra på. 

Sammanfattningsvis kommer det alltid finnas en klyfta mellan rika och fattiga och den ekonomiska situationen kommer att vara obefogad. Men att införa medborgarlön kommer med säkerhet eliminera både rädsla, lidande och existentiell ekonomisk oro för en signifikant andel av befolkningen. Detta är följaktligen en lösning som potentiellt skulle kunna bidra till bättre psykiskt mående, ökad bruttonationalprodukt och en lösning till bättre välstånd världen över! 

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif