Vilket mindset krävs för dig som entreprenör?

av | 2021-03-17 | Entreprenörskap

Trots att det inte går att dra alla över samma kam när det kommer till entreprenörskap, går det att identifiera några gemensamma nyckelegenskaper hos framgångsrika entreprenörer som är kopplat till deras tankesätt. Något som ofta kallas ett entreprenörsmindset.

Sara Blakely delger i sin “MasterClass” kurs fyra stycken huvudegenskaper som entreprenörer generellt sett erhåller, samt metoder för hur ett sådant mindset kan bli ditt. Så här förklarar hon:

De 4 nycklarna till ett entreprenörsmindset:

Förmågan att hantera självtvivel

Detta handlar om hur framgångsrika entreprenörer hanterar misslyckanden och besvikelse. Alla stöter på nederlag och självtvivel, men med rätt mindset kan du kontrollera de negativa tankarna och känslorna kopplat till detta och istället lära dig att hantera situationen som om du vore din egen coach eller cheerleader. Det här tillvägagångssätt kan hjälpa dig att rent psykologiskt hålla avstånd från situationen och göra det möjligt för dig att tänka och utvärdera din strategi med objektivitet.

Ansvarstagande

En viktig del av att vara en ledare och en entreprenör är att förstå att du är ansvarig för ditt företags handlingar och de utfall dessa medföljer. Även när utfallen är utom din kontroll, kräver ett entreprörsmindset att du inte försvarar dig med några ursäkter, utan istället gör det som krävs för att lösa situationen.

Uthållighet

Alla från “Silicon Valley startup”-entreprenörer till miljonärsentreprenörer begår misstag, men vad som utmärker de mest framgångsrika entreprenörerna är deras förmåga att ta sig upp på hästen igen efter att ha fallit av. Detta mindset är vitalt för att kunna hålla en business flytande och lyckas inspirera ett team att följa ens ledarskap.

Viljan att experimentera

Entreprenörsmindsetet inkluderar även att vara villig att experimentera kring nya produkter, affärsplaner eller problemlösningstekniker. Människor med det här mindsetet testar olika produkter och priser, efterfrågar feedback från ett kärnteam med betrodda rådgivare och är villiga att överge idéer när de inte verkar fungera.

Entreprenörsmindsetet är inte alltid lätt att hålla sig till, men Sara Blakely underlättar detta genom att även delge några nyckelmetoder för att hjälpa dig att stärka ditt mindset och implementera det i din vardag.

4 metoder för att utveckla ett entreprenörsmindset:

Sätt tydliga mål

Att sätta upp ett mål genom att exempelvis tala om det för universum, skriva ned det eller berätta om det för vänner och familj som kommer hålla dig ansvarig, kan motivera strävande entreprenörer att dagligen ta små steg och arbeta mot sitt mål.

Träna på beslutsamhet

Att vara en entreprenör innebär att vara en ledare och följaktligen är det oerhört viktigt att kunna analysera en situation, väga in de relevanta aspekterna och sedan ta ett bestämt beslut. Denna viktiga förmåga går fantastiskt nog att träna dagligen, exempelvis när du ska skapa planer med vänner, beställa mat eller shoppa. När det blir naturligt för dig att ta små beslut med pondus, kommer det att bli betydligt enklare att också göra det när du står inför stora och svåra beslut i ditt företag.

Omdefiniera “Misslyckande

Ordet misslyckande har ofta en negativ klang, men de flesta framgångsrika entreprenörerna har lyckats omvända denna till att bli positiv. Om du tränar på att tala om och reflektera kring dina misslyckanden kommer du att börja se dessa som fall då du har provat något och kommer börja använda dem som chanser till att lära.

Möt dina rädslor

Alla entreprenörer har olika rädslor som de kämpar med. För några kan det vara att tala inför mycket folk och för andra att dela med sig av sina bekymmer. Oavsett är det enda sättet att överkomma dessa rädslor att utsätta dig för dem. Exempelvis genom att gå med i en debattklubb eller ta en kurs där du lär dig tala inför folk. Att överkomma sina rädslor kommer tveklöst att, för dig som entreprenör, fungera fördelaktigt i din karriär.

Källor:

Bilder:

https://unsplash.com/photos/vCO1Frox2j4 Andreas Klassen 2021-03-17

https://unsplash.com/photos/vCO1Frox2j4 Joshua Hoehne 2021-03-16

Text:

https://www.masterclass.com/classes/sara-blakely-teaches-self-made-entrepreneurship/chapters/entrepreneurial-mindset Sara Blakely 2021-03-6

Bli en Revenuir-medlem!

Få uppdateringar om de senaste artiklarna samt annan information.

Revenuir logo gif